Akcenta logo

  Konjunkturální průzkumy (červen 2024)

  25. 06. 2024

  2024 - Punct de cotitură. Anul viitor, băncile centrale vor începe să reducă ratele dobânzilor

  Důvěra domácích ekonomických subjektů v červnu oproti květnu vzrostla o 1,6 bodu na hodnotu 98,0. Jedná se o nejvyšší hodnotu důvěry (souhrnného indikátoru důvěry) za poslední dva roky a potvrzuje se tak pokračující oživování tuzemské ekonomiky ve 2. čtvrtletí. Zároveň je však třeba dodat, že v červnu k růstu důvěry přispíval výhradně podnikatelský sektor a de facto jen průmysl, zatímco důvěra mezi spotřebiteli meziměsíčně mírně poklesla. 

  V červnu oproti květnu vzrostla důvěra podnikatelů o 2,0 bodu na hodnotu 97,4 a to téměř výhradně díky zlepšení důvěry v průmyslu (+4,3 bodu m/m na hodnotu 94,8). V ostatních odvětvích, jako ve stavebnictví (+0,6 bodu) či ve vybraných službách (+0,1 bodu) důvěra rostla jen mírně nebo dokonce poklesla jako v případě obchodu (-0,8 bodu). Podniky v průmyslu jsou v červnu nejoptimističtější v letošním roce, ale jejich důvěra je stále mírně pod loňským prosincem. Pokud půjdu více do detailu, tak za zlepšením důvěry v průmyslu stál v červnu především růst očekávaného vývoje výrobní činnosti v příštích 3 měsících (jedná se však o velmi proměnlivou položku) a zlepšení hodnocení současné celkové poptávky. Na druhé straně např. slabší červnový index PMI ve výrobě v Německu další rychlý růst důvěry tuzemských průmyslových podniků podle mě příliš nepodporuje. 

  Spotřebitelská důvěra v červnu druhý měsíc v řadě poklesla (hodnota 101,0 v červnu oproti 101,6 v květnu a 103,8 v dubnu). Za meziměsíčním poklesem spotřebitelské důvěry stál v červnu téměř výhradně zhoršený výhled domácností na hospodářskou situaci v následujících 12 měsících. Zbylé ukazatele, jako finanční situace domácností směrem do budoucna i porovnání s minulostí a plánované velké nákupy, de facto stagnovaly. 

  K prudkému zvýšení spotřebitelské důvěry v prvních čtyřech měsících letošního roku nepochybně významně přispěla nižší spotřebitelské inflace a obnovený růst reálných mezd. Zatímco však průměrná mzda v 1. čtvrtletí meziročně reálně vzrostla o 4,8 %, tak reálný růst mediánové mzdy byl nižší a činil 3,3 %. K tomu, aby spotřebitelská důvěra ze současných hodnot (lehce nad 100) dále rostla je podle mě nezbytný silnější růst mediánové mzdy v dalších čtvrtletích, alespoň na úrovni průměru, tj. aby se více zlepšovala finanční situace středně a nízkopříjmových domácností. 

  Profile picture of the author of the article

  Autor článku:

  Miroslav Novák

  Hlavní ekonom společnosti Akcenta. Zkušenosti v oblasti bankovnictví Miroslav načerpal v UniCredit Group, kde působil na oddělení Treasury. Od roku 2010 pracuje jako analytik ve společnosti Akcenta. K oblastem jeho zájmu patří především problematika měnových kurzů. Miroslav Novák není ortodoxním zastáncem žádné ekonomické školy, což mu umožňuje hodnotit objektivně nejenom dění na finančních trzích, ale i na poli globální ekonomiky. Je autorem řady odborných článků a expertních komentářů, které pravidelně využívají přední česká i polská média. V Česku patří mezi nejcitovanější ekonomy.

  Newsletter
  Finanční trhy se mění velmi rychle. V Akcentě s nimi držíme krok
  Akcenta Logo

  Chci se stát klientem

  Akcenta Logo
  © 2024 AKCENTA CZ a.s.

  GDPR

  Cookies

  Facebook
  Instagram
  LinkedIn
  Youtube