Akcenta logo

  Podíl nezaměstnaných osob (leden 2024)

  8. 2. 2024

  Podíl nezaměstnaných osob (PNO) v lednu vzrostl na 4,0 % z prosincových 3,7 %. Jedná se o pravidelný sezónní vzorec, kdy na začátku kalendářního roku dochází k nárůstu nezaměstnanosti. Tržní konsenzus byl pro leden sice na 3,9 %, ale z o trochu výraznějšího nárůstu nezaměstnanosti zatím nemá smysl dělat negativní scénáře pro letošní rok. Obzvláště, když zapůsobilo i zaokrouhlení nezaměstnanosti na jedno desetinné místo (PNO v lednu 3,96 %).

  V lednu zároveň došlo ke snížení nabídky volných pracovních míst (266,8 tis.) a to jak oproti prosinci (271,8 tis.), tak ve srovnání s loňským lednem (281,1 tis.). V lednu již tak druhý měsíc v řadě platilo, že počet nezaměstnaných (295,5 tis.) mírně převyšoval nabízené pracovní pozice (266,8 tis.). Opět se však zatím podle mě nejedná o nic zásadního, když v lednu pravidelně dochází k poklesu poptávky po pracovnících kvůli sezónnosti a celkový počet nabízených míst zůstává navzdory poklesu české ekonomiky (loni pokles HDP o 0,4 %) vysoký. Obratem je však třeba zmínit kvalitu pracovních míst, když na více jak 70 % volných pracovních pozic je požadováno jen základní či nižší vzdělání. Podle experimentální statistiky ČSÚ bylo ve 3. čtvrtletí nabízeno 96,7 tis. volných pracovních míst.

  Lednové konjunkturální průzkumy sice avizovaly, že firmy v průmyslu i ve službách plánují propouštět, ale v podobném duchu vyznívaly tyto průzkumy i po většinu loňského roku a k žádným zásadnějším změnám na pracovním trhu nedošlo. Stále tak vycházím z předpokladu, že většina firem i nadále čeká na oživení poptávky a až na výjimky výraznější snížení pracovních sil neplánuje. Nové pracovníky začíná více poptávat sektor stavebnictví.

  V únoru ještě nelze vyloučit další mírný nárůst nezaměstnanosti s ohledem na negativní sezónnost. PNO se tak teoreticky může dostat na 4,1 %. Od března však začne sezónně neočištěná nezaměstnanost opět klesat a vrátí se zpět pod 4 %. Pokud se v průběhu letošního roku začne pozvolna rozjíždět i česká ekonomika, tak by se měl PNO letos stabilizovat kolem 3,7 %. V případě pokračující stagnace české ekonomiky by nezaměstnanost mírně rostla a PNO by se letos pohyboval kolem 4 %.

  Autor článku:

  Miroslav Novák

  Hlavní ekonom společnosti Akcenta. Zkušenosti v oblasti bankovnictví Miroslav načerpal v UniCredit Group, kde působil na oddělení Treasury. Od roku 2010 pracuje jako analytik ve společnosti Akcenta. K oblastem jeho zájmu patří především problematika měnových kurzů. Miroslav Novák není ortodoxním zastáncem žádné ekonomické školy, což mu umožňuje hodnotit objektivně nejenom dění na finančních trzích, ale i na poli globální ekonomiky. Je autorem řady odborných článků a expertních komentářů, které pravidelně využívají přední česká i polská média. V Česku patří mezi nejcitovanější ekonomy.

  Newsletter
  Finanční trhy se mění velmi rychle. V Akcentě s nimi držíme krok
  Akcenta Logo

  Chci se stát klientem

  Akcenta Logo
  © 2024 AKCENTA CZ a.s.

  GDPR

  Cookies

  Facebook
  Instagram
  LinkedIn
  Youtube